Na een vrijblijvend bezoek ter plaatse  en na kennisname van de wensen van de klant is de volgende stap het voorontwerp, mits akkoord van de klant.

 

 

In dit voorontwerp komen de grote lijnen aan bod, die grotendeels de stijl en de vorm van de tuin zullen bepalen. Vervolgens wordt er een perspectief in 3-D aan toegevoegd, waardoor de klant zich virtueel in zijn tuin kan begeven en hem vanuit alle hoeken/gezichtspunten  kan bewonderen. Tenslotte volgt een raming van de diverse onderdelen van de geplande werken. Op basis van dit pakket volgt een tweede bespreking met de klant, zodat, na overleg ter plaatse, eventuele wijzigingen onmiddellijk digitaal worden aangebracht.

Alle aanpassingen worden daarna doorgevoerd in een definitief beplantingsplan.  Tot slot rest er nog het presentatieplan, dat een samenvatting is van kleurencombinaties en texturen van planten, bijeengebracht door Guy in samenwerking met de klant.